Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje i nacionalni Euroguidance centar za podršku profesionalnom usmjeravanju (Agencija za mobilnost i programe Europske unije) proveli su u istraživanje o radu službi za profesionalno usmjeravanje i karijerno savjetovanje na visokim učilištima. 

Svrha je istraživanja bila pomoći visokim učilištima u jačanju kapaciteta karijernih centara, što je dio Strategije cjeloživotnoga profesionalnog usmjeravanja (CPU) i razvoja karijere 2016. – 2020.

Istraživanje je pokazalo da nešto manje od polovine visokih učilišta koja su popunila anketni upitnik ima ustrojenu jedinicu za profesionalno usmjeravanje u kojoj uglavnom rade psiholozi ili zaposlenici stručnog profila u skladu sa znanstvenim i stručnim područjem visokog učilišta. Edukacije za kojima su zaposlenici izrazili potrebu odnose se na individualni i grupni rad s korisnicima, razvoj vještina za vlastito upravljanje karijerom kod korisnika, pružanje informacija korisnicima o mogućnostima unutar sustava visokog obrazovanja te na tržištu rada, razvoj poslovnog modela jedinica za profesionalno usmjeravanje, modele uspostave suradnje s dionicima iz sustava obrazovanja i gospodarstva te drugo. Iskazana je i potreba za produbljivanjem partnerskih odnosa s drugim dionicima u sustavu radi razmjene dobrih praksi s drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Visoka učilišta koja su prepoznala potrebu za razvojem jedinica za profesionalno usmjeravanje važno je ohrabriti u njihovim nastojanjima te im pružiti podršku u daljnjim aktivnostima.

Izvješće o radu službi za profesionalno usmjeravanje i karijerno savjetovanje na visokim učilištima

Capture