Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) ove godine prolazi međunarodno vrednovanje koje provodi Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju – ENQA.

Od 3. do 6. listopada 2016. godine, AZVO će posjetiti međunarodno stručno povjerenstvo kojim predsjeda prof. dr. sc. Jürgen Kohler, profesor prava na Sveučilištu Greifswald i bivši predsjednik Akreditacijskog savjeta Savezne Republike Njemačke, krovnoga nacionalnog tijela koje upravlja cijelim sustavom za vanjsko osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te zemlje.

Neovisna povjerenstva za vanjsko vrednovanje agencija imenuje Upravno vijeće ENQA-e, a čine ih barem dvoje bivših ili sadašnjih zaposlenika agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete, jedan student i jedan sveučilišni profesor. Zaposlenike agencija predlaže sama ENQA, a ostale članove predlaže Europska udruga sveučilišta (European University Association, EUA) odnosno Europski studentski zbor (European Student Union, ESU).

Postupkom vrednovanja utvrdit će se zadovoljava li AZVO i dalje sve potrebne standarde. To se prvenstveno odnosi na usklađenost rada s izmijenjenim i dopunjenim Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskome prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG), među kojima je posebno važan standard koji se odnosi na nezavisnost rada AZVO-a u provođenju operativnih aktivnosti i donošenju konačnih odluka o ishodima vrednovanja. Provjeravaju se i prostorni, financijski, ali i ljudski resursi, koji ne podrazumijevaju samo dovoljan broj djelatnika, nego i njihovu osposobljenost za rad na postupcima provođenja vanjskog vrednovanja u visokom obrazovanju i znanosti.

Isto tako, AZVO treba dokazati da ispunjava standarde koji se odnose na sam proces vanjskoga vrednovanja, primjerice da u postupke uključuje inozemne stručnjake i studente, objavljuje cjelovita završna izvješća vanjskih vrednovanja te da proces vrednovanja sadrži fazu naknadnog praćenja i žalbeni proces itd.

AZVO u ovom postupku treba dokazati da proces vanjskog vrednovanja uzima u obzir i standarde koji se odnose na unutarnje osiguravanje kvalitete koje provode sama visoka učilišta. Provedbom se vanjskog vrednovanja želi potaknuti da sama visoka učilišta aktivno rade na unapređenju kvalitete svojih aktivnosti te općenito razvoj kulture kvalitete.

Obveza je AZVO-a, prije posjeta stručnog povjerenstva, izraditi samoanalizu u kojoj objašnjava na koji način ispunjava svaki standard ESG-ja i priložiti dokaze za to.

Završetak međunarodnog vrednovanja koje će provesti ENQA očekuje se do kraja 2016. godine.