Skoči do sadržaja

AZVO je izradio Samoanalizu u sklopu postupka međunarodnoga vanjskog vrednovanja koje provodi ENQA. U Samoanalizi Agencija prvenstveno objašnjava na koji način ispunjava svaki od europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskome prostoru visokog obrazovanja (ESG), u kontekstu hrvatskoga sustava visokog obrazovanja i znanosti. Korišteni su podaci iz različitih izvora, dobiveni od članova stručnih povjerenstava, visokih učilišta i drugih dionika, prikupljeni u proteklom petogodišnjem razdoblju za potrebe poslovnih procesa i unapređenje rada Agencije.

Međunarodno stručno povjerenstvo, koje će posjetiti AZVO od 3. do 6. listopada 2016. godine, pažljivo će proučiti ovaj dokument, a na sastancima s upravom i djelatnicima Agencije, Akreditacijskim savjetom i ostalim dionicima raspraviti moguća otvorena pitanja.