Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje ove godine prolazi međunarodno vrednovanje koje provodi Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA).

Ovaj se postupak provodi svakih pet godina, a cilj mu je provjeriti  usklađenost rada s Europskim standardima i smjernicama (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European. Higher Education Area, ESG), potvrđivanje članstva u ENQA-i te produljenje statusa u Europskom registru agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR).

Kao dio vrednovanja, Agencija je izradila Samoanalizu kojom objašnjava na koji način ispunjava svaki od ESG-a. Međunarodno stručno povjerenstvo koje će posjetiti Agenciju od 3. do 6. listopada 2016. godine, pažljivo će proučiti ovaj dokument, a na sastancima s Upravom i djelatnicima Agencije, Akreditacijskim savjetom i ostalim dionicima raspraviti moguća otvorena pitanja.
azvo-samoanaliza