Skoči do sadržaja

Prvi sastanak projekta HRMinHEI (Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima – Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function) sufinanciranog sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije održan je u ponedjeljak, 24. listopada 2016. godine, u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Nositelj projekta HRMinHEI je AZVO u partnerstvu s visokim učilištima iz Hrvatske i Europe: Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i Visokim učilištem Algebra te Danube University Krems iz Austrije i University of Tampere iz Finske.

Ovaj dvogodišnji projekt započeo je u rujnu 2016. i traje do rujna 2018. godine. Svrha mu je jačanje upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima i izrada inovativnog alata za samoprocjenu učinkovitosti upravljanja ljudskim resursima.

Glavni su mu ciljevi: povećanje organizacijske učinkovitosti visokih učilišta te njihove globalne konkurentnosti, povećanje doprinosa visokih učilišta ekonomskom rastu i društvenom razvoju unapređenjem kvalitete ljudskog kapitala u području visokog obrazovanja, poticanje izvrsnosti akademskog osoblja te daljnji razvoj i suradnja unutar Europskog prostora visokog obrazovanja.

Projekt će rezultirati objavom dokumenata i alata koji će biti korisni ne samo zemljama partnerima u projektu, nego i visokim učilištima na području cijeloga Europskog prostora visokog obrazovanja:

  • pregled nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima u sektoru visokog obrazovanja u Europi,
  • online alat samoprocjene kao otvoreni obrazovni sadržaj (OER) u svrhu sustavnog vrednovanja i komparativne analize upravljanja ljudskim resursima na europskim visokim učilištima,
  • dokumentirani procesi upravljanja ljudskim potencijalima razvijeni na visokim učilištima partnerima u projektu kao model drugim visokim učilištima,
  • smjernice za razvoj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Hrvatskoj, Austriji i Finskoj.

Projekt HRMinHEI nadopunjuje se s glavnim odrednicama programa Erasmus+ i s Programom EU-a za modernizaciju visokog obrazovanja iz 2011. godine.

web 3
web 1
web 2
web 4 2