Skoči do sadržaja

Seminar pod nazivom „Osiguravanje kvalitete u europskom kontekstu“ (Quality Assurance in the European Context) održan je u Bruxellesu 3. i 4. studenoga 2016. godine u organizaciji Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA). Cilj seminara, na kojem su sudjelovale i predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), bila je razmjena informacija o važnim temama poput Bolonjskog procesa, prioriteta Europske komisije u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja, ulozi institucija koje sudjeluju u procesu (EUA, ENQA, EURASHE, EQAR itd.) u Europskom prostoru visokog obrazovanja, svrsi Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja  (ESG) te su predstavljeni projekti EQArep i QACHE.

Više informacija o seminaru, kao i prezentacije sa seminara, možete pogledati na mrežnoj stranci ENQA-e

ENQA1
ENQA2
ENQA3