Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Vijeće veleučilišta i visokih škola RH jedni su od partnera u međunarodnom konzorciju okupljenom u provedbi projekta Procsee kojem je cilj jačanje stručnog visokog obrazovanja u zemljama partnera.

Projekt je započeo u listopadu 2015. godine i trajat će tri godine. Financiran je u sklopu ERASMUS+ K2 programa. Detalji i tijek projekta dostupni su na mrežnoj stranci projekta.

PROCSEE-Logo-300x75