Skoči do sadržaja

UNESCO-ov Međunarodni institut za planiranje obrazovanja (International Institute for Educational Planning – IIEP) te Međunarodna grupa za kvalitetu američkog Vijeća za akreditaciju u visokom obrazovanju (International Quality Group of the US Council for Higher Education Accreditation – CHEA/CIQG) objavili su Smjernice za učinkovitu međunarodnu praksu u pogledu borbe protiv akademske korupcije* i jačanja vjerodostojnosti visokog obrazovanja. 

Cilj je ovog dokumenta osvijestiti institucije u području visokog obrazovanja, ali i širu javnost da je potrebno pojačati napore u borbi protiv akademske korupcije pri čemu je ključna uloga sustava osiguravanja kvalitete. Međutim, institucijski sustav osiguravanja kvalitete sam ne može podnijeti cjelokupan teret rješavanja ovog izazova, nego je potrebno uključiti širi krug dionika.

Stoga ovaj dokument pruža preporuke za učinkovitu međunarodnu praksu – s posebnim naglaskom na ulogu koju bi u tome trebalo imati osiguravanje kvalitete. Isto tako, sadrži i popis glavnih izazova koji zahtijevaju izravno uključivanje skupina dionika – tijela državne uprave, agencija za osiguravanje kvalitete, visokih učilišta, nastavnog i ostalog osoblja, studenata, medija i civilnog društva te poslodavaca i strukovnih organizacija.

Važnost visokog obrazovanja kao pokretača globalnog razvoja nikad nije bila veća pa je i preporuka ovog dokumenta – temu akademske korupcije postaviti u središte rasprave – ne samo na nacionalnoj nego i globalnoj razini.

*U dokumentu Smjernice za učinkovitu međunarodnu praksu – Borba protiv korupcije i jačanje integriteta: Suvremeni izazov za kvalitetu i vjerodostojnost visokog obrazovanja pojam akademska korupcija koristi se kao opći pojam za zlouporabe i radnje koje narušavaju kvalitetu visokog obrazovanja.

cheasup