Skoči do sadržaja

Predstavnice AZVO-a sudjelovale su od 22. do 25. studenoga 2016. godine na studijskom posjetu Irskoj, u sklopu projekta SKAZVO sufinanciranog iz sufinanciranog u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda Europske unije.

Posjetile su University College Cork, zatim Dublin City University i irsku agenciju za osiguravanje kvalitete HEA-u. S predstavnicima visokih učilišta razgovaralo se o osiguravanju kvalitete, unapređivanju visokoškolske nastave te izvođenju poslijediplomskih doktorskih studija i njihovoj reformi te o načinu financiranja kroz programske ugovore.

wtg
wtg2