Skoči do sadržaja

AZVO, kao član konzorcija, pod koordinacijom Ministarstva uprave Republike Hrvatske, sudjeluje u projektu Osiguravanje pristupa platformi e-Građani građanima EU i EEA-e (Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA citizens, CEF eID) kojeg je hrvatski konzorcij prijavio na javni natječaj CEF-TC-2015 eIdentification Europske komisije (INEA-e) te je izabran za financiranje.
Cilj projekta je omogućiti kandidatima državljanima zemalja članica EU-a pristup e-uslugama na isti način kao i kandidatima iz Republike Hrvatske, odnosno putem središnjeg državnog portala e-Građani, čime se smanjuje administracija i troškovi prijave.
AZVO sudjeluje u projektu u dijelu koji se odnosi na prijave na studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije, što je u djelokrugu poslova Središnjeg prijavnog ureda.
Provedba projekta počela je u lipnju 2016. godine, a završava u lipnju 2017. godine.