Skoči do sadržaja

Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim kvalifikacijama te izradio Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2017. godini kojima se preporuča povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim programima obrazovanja.

Analiza je provedena na temelju relevantnih statističkih podataka i pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema programu obrazovanja, podataka iz ankete poslodavaca, a u obzir se uzimaju i strategije i planovi gospodarskog razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini.
Preporuke su izrađene na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada s ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom.