Skoči do sadržaja

Poticanje izvrsnosti akademskog osoblja, jačanje organizacijske učinkovitosti visokih učilišta i njihove konkurentnosti, glavni su ciljevi projekta HRMinHEI (Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima – Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function) kojeg provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) od rujna 2016. do rujna 2018. godine.

Partneri projekta su visoka učilišta iz Hrvatske i Europe: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Visoko učilište Algebra te Danube University Krems iz Austrije i University of Tampere iz Finske.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije i iznosi 241 725 eura.

Svrha mu je jačanje upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima te izrada inovativnog alata za samoprocjenu učinkovitosti upravljanja ljudskim resursima.

Kroz projekt HRMinHEI izradit će se i objaviti nekoliko dokumenata i alata koji će biti korisni ne samo zemljama partnerima u projektu, nego i visokim učilištima na području cijele Europe:

  • pregled nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima u sektoru visokog obrazovanja u Europi,
  • online alat samoprocjene kao otvoreni obrazovni sadržaj (OER) u svrhu sustavnog vrednovanja i komparativne analize upravljanja ljudskim resursima na europskim visokim učilištima,
  • dokumentirani procesi upravljanja ljudskim potencijalima razvijeni na visokim učilištima partnerima u projektu kao model drugim visokim učilištima,
  • smjernice za razvoj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Hrvatskoj, Austriji i Finskoj.

U skladu s potrebom osvještavanja doprinosa ljudskoga kapitala ukupnom razvoju društva, ovaj će projekt potaknuti visokoškolske institucije da, upravo kroz učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima snažnije doprinose društvenom i ekonomskom rastu te će potaknuti daljnju suradnju među državama Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Projekt HRMinHEI nadopunjuje se s glavnim odrednicama programa Erasmus+ i s Programom Europske unije za modernizaciju visokog obrazovanja iz 2011. godine.

hrmhei