Skoči do sadržaja

Pismo predsjednika ENQA-e (ožujak 2017. godine), gosp. Padraiga Walsha, preuzmite ovdje.