Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) uspješno je prošla postupak međunarodne akreditacije koji je provela Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) čime je potvrđena usklađenost rada s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i obnovljeno članstvo Agencije u ovom udruženju.

U Izvješću stručnog povjerenstva nakon provedenog vrednovanja stoji kako je AZVO priznata i uređena nacionalna agencija u Hrvatskoj te je značajna njezina uloga u poboljšavanju osiguravanja kvalitete visokih učilišta.

AZVO se pohvaljuje za kvalitetu svojih djelatnika, njihovu uključenost u aktivnosti Agencije i poznavanje nacionalnih i međunarodnih praksi u osiguravanju kvalitete. Također, posebno se ističe i suradnja AZVO-a s različitim dionicima koji su uključeni u njegove aktivnosti te za uključivanje stranih stručnjaka u različite postupke. Kao primjer dobre prakse, povjerenstvo je, među ostalim, prepoznalo ulogu koordinatora – djelatnika Agencije, kao osobe koja osigurava ujednačenost procesa i pomaže stručnjacima s tumačenjem relevantnih kriterija.

Međunarodno stručno povjerenstvo, pod predsjedanjem prof. dr. sc. Jürgena Kohlera, profesora prava na Sveučilištu Greifswald i bivšeg predsjednika njemačkog Akreditacijskog savjeta, kroz postupak vrednovanja ocijenilo je sljedeće aktivnosti koje provodi AZVO: inicijalnu akreditaciju visokih učilišta i studijskih programa, reakreditaciju visokih učilišta i studijskih programa, reakreditaciju doktorskih studijskih programa i vanjsku prosudbu visokih učilišta. Također, povjerenstvo je, u listopadu 2016. godine posjetilo AZVO te, pored Uprave i djelatnika, o njezinu radu razgovaralo s predstavnicima visokih učilišta, inozemnim i domaćim stručnjacima, predstavnicima gospodarstva, resornog ministarstva, studentima itd.

Zašto je važna akreditacija AZVO-a?

  • Da bi akreditacija hrvatskih visokih učilišta bila važeća u Europi, a naše diplome priznate izvan Hrvatske, agencija koja provodi vrednovanje također mora biti međunarodno akreditirana.
  • Punopravno članstvo u ENQA-i uvrštavanje AZVO-a na listu EQAR-a znači da su diplome koje izdaju visoka učilišta u Hrvatskoj prepoznatljive u cijeloj Europskoj uniji, što je važno kako za građane Hrvatske, tako i za strane studente koji se žele obrazovati na našim visokim učilištima. 
  • Sve su europske agencije dužne proći postupak međunarodne akreditacije jednom u pet godina (AZVO je prošao svoje prvo vansjko vrednovanje 2011. godine te mu je odobreno članstvo u ENQA-i, a iste je godine uvršten i u EQAR). 

Izvješće stručnog povjerenstva:  hrvatski jezik – engleski jezik

enqa-logo