Skoči do sadržaja

„Agencija za znanost i visoko obrazovanje, ove će godine, slijedom rezultata glasanja članica Mreže agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe (Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education, CEENQA), biti domaćin sastanka CEENQA-ine Generalne skupštine te prateće radionice s temom „Ways forward to make external QA a more efficient process“.

Ovaj vrijedni međunarodni događaj, rezerviran za članice CEENQA-e, održat će se u prostoru Sveučilišta u Zagrebu, 28. i 29. travnja 2017. godine.

CEENQA je najstarija organizacija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju u Europi, osnovana 2001. godine koja okuplja agencije za osiguravanje kvalitete iz centralne i istočne Europe.

Članstvo u CEENQA-i ostvarilo je 29 agencija iz 20 različitih država, a među njima je i hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje koja je punopravna članica ove ugledne organizacije od 2008. godine.

Osim toga, predstavnik AZVO-a bio je član Izvršnog odbora CEENQA-e.

Osnovna svrha mreže CEENQA je suradnja među članicama na razvoju i usklađivanju aktivnosti na području osiguravanja i unapređenja kvalitete visokog obrazovanja u centralnoj i istočnoj Europi, čime se doprinosi razvoju Europskoga prostora visokog obrazovanja.“