Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje poziva sva zainteresirana visoka učilišta da se prijave za sudjelovanje u pokusnoj provedbi reakreditacije na sedam visokih učilišta, u okviru projekta SKAZVO (Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja).

Projekt Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja (2016. – 2018.) provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje u svrhu razvoja novih i unapređenja postojećih postupaka vanjskog vrednovanja hrvatskih visokih učilišta i studijskih programa, kao i unapređenja kvalitete studijskih programa i jačanja kompetencija zaposlenika visokih učilišta koja ih provode. Projektom će se uvesti i nove aktivnosti prikupljanja podataka i informiranja javnosti o visokom obrazovanju te razviti savjetodavne usluge namijenjene postojećim i budućim studentima.

U okviru projekta, Agencija će provesti pokusnu provedbu reakreditacije na sedam visokih učilišta u kojoj mogu sudjelovati visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Također, visoka učilišta mogu navesti žele li sudjelovati u testiranju nove inačice sustava Mozvag.

Pokusna provedba reakreditacije provodit će se od 1. lipnja 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine.

Kandidati (visoka učilišta) koji se prijavljuju za sudjelovanje u projektu trebaju dostaviti popunjen prijavni obrazac za iskazivanje interesa. Pri odabiru visokih učilišta vodit će se računa o zastupljenosti regije, vrsti visokog učilišta, načinu financiranja i veličini, kako bi se dobio što reprezentativniji uzorak.

Dostava prijava kandidata

Zainteresirana visoka učilišta popunjene prijavne obrasce za iskazivanje interesa trebaju dostaviti zaključno s 31. ožujkom 2017. godine u elektroničkom obliku na adresu javna.rasprava@azvo.hr  ili na adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Donje Svetice 38/5

10 000 Zagreb

Prijave koje nisu dostavljene na prijavnom obrascu te nepotpune i nepravodobne prijave, neće biti razmatrane.

O rezultatima javnog poziva, Agencija će obavijestiti visoka učilišta odmah po završetku postupka odabira.

Prijavni obrazac

Javni poziv

hh2