Skoči do sadržaja

Seminar za karijerne savjetnike u visokom obrazovanju na temu povezivanja visokog obrazovanja i poslovnog sektora u organizaciji Euroguidance centra Hrvatska, koji djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije, održava se u srijedu i subotu, 7. i 10. lipnja 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Cilj je seminara ukazati na važnost profesionalnog usmjeravanja u visokom obrazovanju, te uz predstavnike Euroguidance centra, Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugih relevantnih institucija, okupiti i povezati brojne praktičare iz područja karijernog savjetovanja u visokom obrazovanju te predstavnike poslovnog sektora.

Prvog dana seminara, 7. lipnja, predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje predstavila je glavne nalaze reakreditacije visokih učilišta o povezanosti visokog obrazovanja i tržišta rada te rezultate dvaju istraživanja koje je proveo AZVO, a tiču se zadovoljstva studenata studijskim programima i spremnosti za tržište rada te osnutka i rada službi za karijerno savjetovanje na visokim učilištima.

Osim toga, predstavljene su aktivnosti Euroguidance centra Hrvatska vezano za karijerne centre u visokom obrazovanju, održana je panel rasprava na temu „Milenijska generacija – u potrazi za vlastitim uspjehom“, prezentacije o relevantnim temama iz područja ljudskih resursa i zapošljavanja: „Talent menadžment“, „Novi oblici rada: freelance“, „Novi trendovi u selekciji“ te su predstavljani primjeri dobre prakse u radu karijernih centara.

Drugog dana seminara, 10. lipnja 2017., bit će organizirane praktične radionice sveučilišnih karijernih centara namijenjene studentima na različite teme. Radionice za studente provodit će asistenti i profesori Odsjeka za psihologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta te karijerni savjetnici iz sveučilišnih karijernih centara.

Program

20170607 103231 LLS