Skoči do sadržaja

Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) su u okviru ESF projekta „Unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja“ (SKAZVO) sudjelovale na konferenciji koja se pod nazivom „Refugees’ impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion in the light of increased migration“ održala 12. i 13. lipnja 2017. godine na Malmö University, Malmö,Kraljevina Švedska. Organizatori konferencije bili su The Swedish Council for Higher Education i The Swedish Ministry of Education and Research.

Konferencija je organizirana u okviru Bolonjske radne skupine broj 2 o provedbi te je bila usredotočena na priznavanje prethodnog učenja i prilike za cjeloživotno učenje za migrante, osobito na razini visokog obrazovanja. 

Konferencija je predstavila primjere dobre prakse unutar Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) u postupcima i metodama za vrednovanje i priznavanje prethodno stečenog učenja s posebnim naglaskom na uključivanje i pružanje primjerenijih mogućnosti učenja i pristupa visokom obrazovanju za migrante. To je bio fokus konferencije, odnosno samih prezentacija i radionica, čime se pružila prilika za razmjenu iskustava među ljudima iz prakse, kreatorima javnih politika, ali i svim drugim zainteresiranim stranama iz zemalja EHEA-e. U konačnici, konferencija je za cilj imala potaknuti visokoškolske institucije i dionike unutar EHEA-e da razvijaju svoje okvire i postupke za priznavanje prethodnog učenja te druge inicijative.

Ishod ove konferencije će biti detaljno izvješće s navedenim primjerima dobre prakse, kao i prijedloge za nastavak radnih i razvojnih prijedloga o čemu će se izvještavati relevantne radne skupine unutar Bolonjske Follow up grupe.

Neka od pitanja o kojima se raspravljalo tijekom plenarnih sjednica i grupnih rasprava bila su:

Kako pružiti prikladnije mogućnosti za učenje migrantima?

Jesu li upisni postupci adekvatno kreirani?

Koje mjere za priznavanje prethodnog učenja postoje, što se može poboljšati te i što treba dodatno razviti?

Više informacija o seminaru:

https://skazvo.azvo.hr/hr/rezultati
https://skazvo.azvo.hr/hr/
https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/
Malmo RPL 1
Malmo RPL 2