Skoči do sadržaja

Međunarodna ljetna škola „Međunarodno okruženje i europske integracije“, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Rijeci (EFRI), održava se od 3. do 15. srpnja 2017. godine u Rijeci.

Cilj je ove škole upoznati studente ekonomskih, pravnih i ostalih studija s osnovama gospodarskog procesa integriranja u Europi, s osvrtom na Republiku Hrvatsku i zemlje jugoistočne Europe, te im predočiti prednosti i izazove procesa gospodarskog integriranja na području svakodnevnog života. Ove godine ugostiti ćemo sudionike iz Belgije, Francuske, Rusije, Kazahstana, Armenije, Gruzije i Republike Hrvatske.