Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je od 28. travnja do 29. svibnja 2017. godine provela javnu raspravu o nacrtima dokumenata za novi ciklus audita (vanjske prosudbe):

  • Nacrt prijedloga dokumenta Pravilnik o vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj
  • Nacrt prijedloga Kriterija audita.

Tijekom navedenog razdoblja, Agencija je prikupila prijedloge i komentare te su na temelju zaprimljenih očitovanja izrađene konačne inačice dokumenata.

Izvješća o provedenoj javnoj raspravi za svaki od dokumenata dostupna su na poveznicama:

Izvješće o provedenom savjetovanju  – Kriteriji za audit

Izvješće o provedenom savjetovanju – Pravilnik o auditu