Skoči do sadržaja

Kako bi dobila cjelovitu sliku i uvid u izazove s kojima se susreću karijerni centri na visokim učilištima, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provela je istraživanje među članovima uprava visokih učilišta i karijernih savjetnika u vezi s motivacijom i planovima za osnivanje takvih jedinica te njihovom održivosti.

Istraživanje je provedeno s pomoću elektroničkog upitnika koji je dostavljen svim čelnicima visokih učilišta te karijernim savjetnicima koji su sudjelovali u sličnom anketnom istraživanju 2016. godine, odnosno koji su sudjelovali na seminarima okarijernom usmjeravanju. Od dostavljenih upitnika ukupno 131 visokom učilištu u Republici Hrvatskoj (sveučilištima, sastavnicama sveučilišta, veleučilištima i visokim školama), odgovori su pristigli s ukupno 50 visokih učilišta (38 %), odnosno s 8 sveučilišta, 24 sastavnice sveučilišta, 7 veleučilišta i 11 visokih škola.

Istraživanje je pokazalo da 27 visokih učilišta ima ustrojenu jedinicu koja se bavi karijernim usmjeravanjem, što je porast u odnosu na 2016. godinu kada je 18 visokih učilišta navelo da ima ustrojenu takvu jedinicu. Osim toga, u ovogodišnjem istraživanju 20 visokih učilišta navodi kako planira osnovati karijerni centar do 2020. godine.

Uz brojčane podatke o strukturi i ustrojenosti karijernih centara, provedeno istraživanje upućuje i na kompetencije koje su karijerni savjetnici prepoznali kao nužne za obavljanje te djelatnosti te na potrebe za dodatnim edukativnim aktivnostima kojima bi se navedene kompetencije dalje razvijale.

Iz prikupljenih se odgovora može zaključiti da postoji veliko zanimanje, pa i porast zanimanja, za to područje u sektoru visokog obrazovanja, odnosno briga visokih učilišta za to kako tercijarno obrazovanje priprema studente za obavljanje profesionalne djelatnosti i njihov daljnji profesionalni razvoj.

Izvješće će o provedenom istraživanju biti predstavljeno na seminarima pod nazivom Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja, koji će se u rujnu ove godine održati u Zagrebu i Zadru u organizaciji AZVO-a. Ujedno, informacije prikupljene istraživanjem usmjerit će daljnji rad AZVO-a na umrežavanju karijernih savjetnika i organizaciji edukativnih aktivnosti u 2018. godini.

Izvješće o istraživanju aktualnog stanja i izazova u pogledu djelovanja centara karijera i profesionalnog usmjeravanja na visokim učilištima

izvješće