Skoči do sadržaja

AZVO u suradnji s Europskim konzorcijem za akreditaciju u visokom obrazovanju  (European Consortium for Accreditation in higher education – ECA) 20. i 21. listopada organizira seminar za srodne agencije koji rade na osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja. Program je dostupan na ovoj poveznici a za više informacija molimo da se obratite na medju@azvo.hr.