Skoči do sadržaja

Na završnoj konferenciji Erasmus+ projekta Mastermind Europe, koja se održala u Amsterdamu početkom srpnja, predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Višnja Francetić, održala je izlaganje „Nacionalni informacijski sustav prijava diplomskih studija u RH“.

Cilj je ove konferencije bio upoznati sudionike s rezultatima projekta Mastermind Europe, odnosno načinima poboljšanja upisa diplomskih studijskih programa kandidatima koji dolaze iz drugih država. Na konferenciji su sudjelovali dekani visokih učilišta uključenih u projekt, koordinatori master (diplomskih) programa, kreatori politika, sveučilišni administratori te predstavnici Europske komisije za obrazovanje.

Provedba bolonjskog procesa i opći proces globalizacije u visokom obrazovanju, gospodarstvu i društvu, rezultiraju sve većom i raznolikijom ponudom master programa s ciljem da se privuče što veći broj studenata. Upis studenata s drugih sveučilišta, različitih programa i nacionalnosti, od iznimke postaje pravilo za što je potrebna brza prilagodba sustava upisa. Takve nove norme zahtijevaju i nove parametre za prijem studenata, kao i transformaciju bolonjskog sustava. Za provođenje nužnih promjena poslužit će i instrumenti koje je projekt Mastermind Europe počeo razvijati, poput izvješća o istraživanju prakse upisa diplomskih studijskih programa, osnivanje fokus grupa u više država s ciljem kritičkog promatranja procesa i davanja prijedloga za poboljšanje, izrada baze stručnjaka i slično.


Mastermind Europe provodi se od rujna 2014. do rujna 2017. godine, a neki su mu od ciljeva: razvoj metodologije i alata za upise diplomskih programa na međunarodnoj razini u kontekstu globalizacije bolonjskog procesa, razvoj alata koji bi trebali omogućiti veću prohodnost inozemnih studenata, transparentnost pri zapošljavanju kao i praćenje uspješnosti učenja i poučavanja.

meu