Skoči do sadržaja

Na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu održan je u ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine, prvi Dan karijera.

Uspješni studenti koji su završili Veleučilište prezentirali su vlastita poduzeća ili približili studentima mogućnosti nastavka školovanja.
Dan karijera je organiziran kao polazište za pokretanje Centra za karijere u sklopu kojeg će studenti moći razviti kompetencije potrebne za lakše uključivanje na tržište rada, dobiti savjet o izboru karijere ili povezati se s poslodavcima.