Skoči do sadržaja

Agenciju za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), od 16. do 19. listopada 2017. godine posjetit će dr. sc. Mary Catharine Lennon i g. Jason Yeung, predstavnici kanadske agencije za osiguravanje kvalitete PEQAB (The Postsecondary Education Quality Assessment Board). Djelatnike AZVO-a upoznat će sa svojim radom i sustavom osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja pokrajine Ontario, dok će AZVO predstaviti svoje postupke vrednovanja i druge aktivnosti, poput projekta Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima – HRMinHEI.

Tijekom studijskog posjeta Hrvatskoj, predstavnici PEQAB-a posjetit će i nekoliko visokih učilišta te će sudjelovati na seminaru Europskog konzorcija za akreditaciju u visokom obrazovanju – ECA koji će se održati na Sveučilištu u Dubrovniku, 20. i 21. listopada 2017. godine, u organizaciji AZVO-a.

Podsjećamo, posjet predstavnika kanadskog PEQAB-a nastavak je suradnje uspostavljene tijekom studijskog posjeta predstavnica AZVO-a ovoj agenciji.

peqab