Skoči do sadržaja

Vijeće Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR)  usvojilo je dodatak na dokument „Use and Interpretation of the ESG“, te na svojim mrežnim stranicama objavilo novu verziju istoimenog dokumenta.

Nova verzija sadrži dodatak pod nazivom „Guiding principles for the separation between agencies ‘ activities“, a tiče se jasnog razdvajanja postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete od ostalih aktivnosti koje provode pojedine agencije registrirane pri EQAR-u.

Nova verzija dokumenta „Use and Interpretation of the ESG“ dostupna je ovdje.