Skoči do sadržaja

Na temelju članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17), uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10. siječnja 2018. godine (KLASA:119-02/17-01/0005, URBROJ:533-20-18-0004), ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, raspisuje javni natječaj. za 1. položaj I. vrste – načelnik/ica Odjela za pravne i kadrovske poslove, na neodređeno vrijeme u – Opći poslovi, Odjel za pravne i kadrovske poslove, s punim radnim vremenom, uz ugovaranje obveznog probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

Tekst natječaja