Skoči do sadržaja

U priopćenju pod nazivom Obrazovanjem i kulturom jačati europski identitet, Europska komisija zalaže se za iskorištavanje punog potencijala obrazovanja i kulture kao pokretača otvaranja novih radnih mjesta, postizanja socijalne pravednosti i aktivnog građanstva, ali i sredstva za doživljavanje europskog identiteta u svoj njegovoj raznolikosti.

Kao značajan doprinos tome utvrđuje se vizija europskog obrazovnog prostora, koji se temelji na Novom programu vještina za Europu i ulaganjima u inicijative za mlade u Europi, čime se osobama omogućuje slobodno kretanje u svrhu studiranja i istraživanja te stjecanja znanja, vještina i kompetencija.

Europska komisija je tako pokrenula Sorbonski proces, koji se temelji na uzajamnom priznavanju sveučilišnih i školskih diploma i razdoblja studiranja u inozemstvu. Europsko vijeće je izradilo preporuke za provedbu navedenog procesa, koji se oslanja na Lisabonsku konvenciju o priznavanju i Bolonjski proces, te su pozvani svi dionici da ispunjavanjem upitnika participiraju u donošenju konačnog dokumenta.
Rok za dostavu prijedloga je 19. veljače 2018. godine, a upitnik možete pronaći ovdje.