Skoči do sadržaja

Sastanak u okviru projekta HRMinHEI (Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima) održan je u četvrtak, 1. veljače 2018. godine na Sveučilištu Tampere u Finskoj. Sudjelovali su svi partneri projekta: predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Visokog učilišta Alegbra, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta Danube Krems (Austrija) i Sveučilišta Tampere (Finska).

Razgovaralo se o planu aktivnosti do kraja projekta te predstavljanju rezultata projekta: pregleda politika na nacionalnoj razini povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima u visokom obrazovanju, rezultatima istraživanja razvijenosti HR-a na visokim učilištima u zemljama partnerima projekta te predstavljanju online alata samoprocjene učinkovitosti upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima.

Ovaj dvogodišnji projekt započeo je u rujnu 2016. i traje do jeseni 2018. godine. Svrha mu je jačanje upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima te izrada dokumenata i alata koji će biti korisni ne samo zemljama partnerima u projektu, nego i visokim učilištima na području cijeloga Europskog prostora visokog obrazovanja.

hrminhei