Skoči do sadržaja

Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) uputila je priopćenje ministrima visokog obrazovanja Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), koji će se okupiti na ministarskoj konferenciji u Parizu, 24. i 25. svibnja 2018. godine.

U priopćenju se, između ostaloga, ministre upozorava na neke alarmantne nedostatke koji proizlaze iz neujednačenosti nacionalnih zakonodavstava i prioriteta dogovorenih na prošlim ministarskim konferencijama.

ENQA vjeruje da se ti nedostaci mogu otkloniti ukoliko ministri prihvate sljedeće preporuke:

– osiguravanje nužnih uvjeta koji će omogućavati agencijama za osiguravanje kvalitete da rade s odgovarajućom razinom neovisnosti i autonomije,

– osiguravanje pretpostavki da nacionalni propisi ne ometaju sveobuhvatnu primjenu europskog pristupa,

– pojašnjavanje zakonodavnih okvira kako bi se podržao odgovorni razvoj prekograničnog osiguranja kvalitete,

– poticanje sudjelovanja studenata u osiguravanju kvalitete,

– osiguravanje propisa koji će omogućiti potpunu objavu izvješća o vrednovanjima.

Cijelo ENQA-ino priopćenje pročitajte ovdje.