Skoči do sadržaja

Ciklus radionica za karijerne savjetnike Karijeriranje otvoren je radionicom Kako pripremiti studente za izazove tržišta rada? na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, u četvrtak, 22. ožujka 2018. godine.

Radionicu je vodila dr. sc. Katarina Pažur Aničić, voditeljica Centra karijera za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) FOI-ja.

Sudjelovalo je 25 predstavnika visokih učilišta – karijernih savjetnika, prodekana i drugih osoba na visokim učilištima odgovornih za aktivnosti poput podrške studentima i povezivanja s tržištem rada. Pomoću aplikacije pod nazivom Maturity model for supporting higher education graduates’ early careers nastaloj u okviru projekta Higher Decision, sudionici su imali prigodu procijeniti sposobnosti svog visokog učilišta za pojedine prakse i aktivnosti prema ključnim procesnim područjima sadržanima u modelu zrelosti. Nadalje, upoznali su se s primjerima dobre prakse FOI-ja i centara karijera na inozemnim sveučilištima.

Niz radionica pod nazivom Karijeriranje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizira u okviru ESF projekta SKAZVO. Organiziranjem i provođenjem ovih radionica, AZVO želi pružiti potporu visokim učilištima u razvijanju usluge profesionalnog usmjeravanja i održivosti karijernih centara. Isto tako, namjera je potaknuti osnivanje novih centara i zapošljavanje odgovarajućeg profila djelatnika koji će studentima pomagati u definiranju obrazovnih ciljeva, razvijanju praktičnih vještina koje se traže na tržištu rada, i koji će aktivno doprinositi povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada.

Materijali

foi
foi-1
foi-2
foi-3
foi4-