Skoči do sadržaja

Akreditacijski savjet, stručno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), na svojoj je sjednici, održanoj 20. ožujka 2018. godine, uz redovite teme i predmete, raspravljao o radu Cotrugli Business School sa sjedištem u Zagrebu (prema podacima iz Sudskog registra –Cotrugli d.o.o. za poslovnu edukaciju) i njihovu predstavljanju na mrežnoj stranici Cotrugli te u medijima.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje uočila je kako se Cotrugli Business School predstavlja kao vodeća poslovna škola u jugoistočnoj Europi koja ima centre u Hrvatskoj i Srbiji te pet podružnica (Bugarska, Rumunjska, Crna Gora, Slovenija, UAE). Jedina je poslovna škola u Republici Hrvatskoj koja ima međunarodnu AMBA akreditaciju (AMBA – Association of MBA’s). Cotrugli, kako stoji na njihovim mrežnim stranicama, izvodi nekoliko MBA programa te jedan doktorski (DBA) program. Među ostalim, navodi se kako polaznici, po završetku programa, dobivaju međunarodno akreditiranu diplomu priznatu u cijelom svijetu.

S obzirom na to, građane se navodi na mišljenje kako je je riječ o poslijediplomskim (doktorskim) studijskim programima. U skladu sa svojom ulogom i odgovornošću prema javnosti, Akreditacijski savjet AZVO-a dužan je upozoriti kako Cotrugli Business School nema dopusnicu za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskih programa i nije ga akreditirala hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u skladu s nacionalnim propisima i Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). Cotrugli nije upisan niti u Upisnik visokih učilišta, a programi koje izvodi ne nalaze se u Pregledniku studijskih programa koji vodi Agencija (Preglednih studijskih programa sadrži informacije o svim studijskih programima akreditiranima u Republici Hrvatskoj i dostupan je na mrežnoj stranici www.azvo.hr ).

Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO), djelatnost visokog obrazovanja mogu obavljati samo ustanove osnovane prema tom Zakonu i propisima koji se odnose na osnivanje ustanova te ustanove upisane u Upisnik visokih učilišta i registar ustanova pri nadležnom trgovačkom sudu.

Nadalje, obrazovni programi koji se izvode bez dopusnice ne smatraju se sveučilišnim ili stručnim studijima prema ZZDVO-u, niti se njihovim završetkom stječu akademska zvanja ili stupnjevi, odnosno stručna zvanja. Organizatori takvih obrazovnih programa ne mogu izdavati diplome ili druge isprave o studiju predviđene ZZDVO-om, već samo potvrde o završenom obrazovanju u kojima je izričito navedeno da je riječ o obrazovnom programu koji nije sveučilišni ili stručni studij prema ZZDVO-u te da se njime ne stječu akademska ili stručna zvanja, odnosno akademski stupnjevi.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje obavijestila je i nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja o radu Cotrugli Business School, u cilju iznošenja točnih informacija i pokretanja odgovarajućih postupaka.

Priopćenje za javnost AS – Cotrugli – 18.4.2018.