Skoči do sadržaja
euprio

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s mrežom EUPRIO (European Universities Public Relations and Information Officers), organiziraju seminar namijenjen visokim učilištima na temu planiranja komunikacijskih aktivnosti i njihovu doprinosu unapređenju kvalitete rada („Engaging internal audiences to boost your university’s external success“). Seminar će se održati 18. svibnja 2018. godine na Sveučilištu u Zagrebu s početkom u 9.00 sati.

Cilj je seminara osvijestiti važnost učinkovite unutarnje komunikacije i proaktivnog informiranja o aktivnostima i rezultatima rada visokih učilišta te ih potaknuti na strateško planiranje komunikacijskih aktivnosti.

Seminar će biti organiziran u dva dijela – u prvom će g. Paul Helbing, voditelj komunikacija na Amsterdam University of Applied Sciences održati predavanje na engleskom jeziku pod nazivom 10 steps to link internal and external target groups with your academic profile, dok će u drugom dijelu, prof. dr. sc. Majda Tafra Vlahović održati radionicu izrade komunikacijske strategije visokog učilišta.

O mreži EUPRIO

Mreža EUPRIO okuplja stručnjake koji se bave komunikacijama, odnosima s javnošću i marketingom na visokim učilištima iz cijele Europe. Osnovana je 1986. godine uz potporu tadašnje Europske zajednice kako bi potaknula razmjenu ideja i iskustava među članovima, kako u području komunikacija, tako i u području visokog obrazovanja. Broji više od 750 članica i članova iz 25 europskih zemalja, a od 2016. godine, u rad mreže uključeni su i AZVO te Sveučilište u Zagrebu.

Prijave

Za prijavu treba ispuniti on-line prijavni obrazac do ponedjeljka, 14. svibnja 2018. godine do 16 sati.

Program

Facebook