Skoči do sadržaja

Sustavi i institucije visokog obrazovanja danas su, više no ikada, izloženi stalnim promjenama. Budući da sektor visokog obrazovanja doživljava brzu ekspanziju, institucije i programi sve su raznolikiji i često privatizirani. U tom kontekstu, kvaliteta institucija i njihovih programa podložnija je preispitivanju, piše University World News.

Kao odgovor na takvu situaciju, diljem svijeta počeli su se razvijati vanjski mehanizmi osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i oni su predstavljali svojevrsni reformski pokret.

Uistinu, vlade su sve angažiranije u osiguravanju kvalitete visokoškolskih ustanova i/ili njihovih programa putem periodičnih vanjskih vrednovanja, ali i same institucije visokog obrazovanja također reagiraju na probleme vezane uz kvalitetu ustrojavanjem unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete u svrhu praćenja i upravljanja.

U tom kontekstu, UNESCO-ov Međunarodni institut za planiranje obrazovanja (IIEP) pokrenuo je 2014. projekt koji se bavi istraživanjem međunarodnih trendova, inovativnih praksi i načela za unutarnje osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja.

Navedeno istraživanje nastojalo je pokazati učinke unutarnjeg osiguravanja kvalitete i utvrditi unutarnje i vanjske čimbenike koji uvjetuju njegovo djelotvorno funkcioniranje na sveučilištima, s ciljem pružanja smjernica drugim visokim učilištima za razvoj vlastitih mehanizama unutarnjeg osiguravanja kvalitete.

Projekt je zajednički proveden s International Association of Universities (IAU), a kao metodologija primijenjena je međunarodna anketa i osam studija slučaja. Istraživanju je pristupilo oko 400 sveučilišta. Pokazalo se da je najveći pokretač unutarnjeg osiguravanja kvalitete zapravo potreba da se zadovolje zahtjevi nacionalnog sustava vanjskog osiguranja kvalitete, i to pokazuje 89 posto institucija.

Na drugom su mjestu, sa 80 posto, međunarodne aspiracije sveučilišta, odnosno želja za privlačenjem stranih studenata, nastavnika i novčanih sredstva, nakon čega slijede zahtjevi nacionalnog kvalifikacijskog okvira (77 posto). 75 posto institucija, koje su odgovorile na upitnik, također je naznačilo kako je vladin zahtjev za razvoj unutarnjih mehanizama osiguravanja kvalitete važan pokretač.

Osim toga, istraživanje je pokazalo da je unutarnje osiguravanje kvalitete općenito usmjereno na poučavanje i učenje, ali bitan čimbenik također je i upravljanje. Pokazalo se da postoje i nedostatci u razvoju mehanizama unutarnjeg osiguravanja kvalitete, primjerice, kada je riječ o sustavima praćenja procjene studenata te brige za zapošljivost diplomanata.

Istraživanje se dodatno usredotočilo na inovativne strukture unutarnjeg osiguravanja kvalitete, što je uočeno u slučajevima osam sveučilišta. Povezivanje mehanizama unutarnjeg osiguravanja kvalitete s drugim sveučilišnim funkcijama pokazala se bitnim faktorom za uspjeh i učinkovitost sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete (dobar primjer je Sveučilište Duisburg-Essen u Njemačkoj). Učinkovite formalne i neformalne komunikacijske strukture pokazale su se također važne za uspjeh. Ovaj je aspekt jedan od ključnih čimbenika unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete na Bečkom sveučilištu ekonomije i biznisa.

Također, istraživanje je pomoglo u prepoznavanju učinaka unutarnjeg osiguravanja kvalitete na procese poučavanja i učenja, zapošljivost studenata i upravljanje visokim učilištima. Prilikom procjene upravljačkih struktura i procesa, unutarnje osiguravanje kvalitete pomoglo je identificirati potrebne organizacijske promjene i nove prakse koje su omogućile bolju podršku akademskim procesima. Identificirani su i unutarnji i vanjski čimbenici koji uvjetuju učinkovit rad unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete. Nacionalni okviri, a posebice sustavi vanjskog osiguravanja kvalitete, kao i razina autonomije, pokazali su se kao čimbenici koji snažno utječu na provedbu mehanizama unutarnjeg osiguravanja kvalitete na visokim učilištima.

Ovaj je projekt izuzetno važan jer pomaže donositeljima javnih politikama i osobama zaduženima za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te još jednom ističe važnost argumentiranog dijaloga među svim dionicima u sustavu visokog obrazovanja.

Detaljne informacija o projektu možete pronaći ovdje i ovdje.

Izvor: University World News

IQA