Skoči do sadržaja

Strateško promišljanje komunikacijskih aktivnosti, komunikacija organizacijskog identiteta i vrijednosti, prepoznavanje ciljnih skupina i oblikovanje usmjerenih poruka, ključne su poruke seminara Planiranje komunikacijskih aktivnosti na visokim učilištima, održanog u petak, 18. svibnja 2018. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Događanje je organizirala Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i mrežom EUPRIO – European Universities Public Relations and Information Officers

„Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) jasno nas upućuju da visoka učilišta imaju obvezu objavljivati jasne, točne, objektivne, važeće i lako dostupne informacije o svom radu i o studijskim programima. Shvaćajući važnost ove kompleksne teme, cilj je ovog seminara potaknuti na razmišljanje o važnosti komunikacije za cjelokupan rad visokih učilišta, kao i njihovu prepoznatljivost“, rekla  je na otvaranju seminara ravnateljica AZVO-a, prof. dr. sc. Jasmina Havranek.

Pedesetak komunikacijskih stručnjaka s hrvatskih visokih učilišta i drugih djelatnika koji se na visokoobrazovnim institucijama bave poslovima odnosa s javnošću i/ili unutarnjom komunikacijom imali su prigodu čuti predavanje Paula Helbinga, voditelja komunikacija na Amsterdam University of Applied Sciences na temu povezivanja ciljnih skupina s akademskim profilom institucije, dok je u drugom dijelu, prof. dr. sc. Majda Tafra Vlahović govorila o izradi komunikacijske strategije.

Rad mreže Euprio predstavili su tajnik Marcin Witkowski (Adam Mickiewicz University) i Paola Claudia Scioli (Università degli studi di Torino) te su najavili konferenciju koja se održava od 3. do 6. lipnja u španjolskoj Sevilji pod nazivom The Digital Transformation: A challenge for communication in Higher Education.

S obzirom na to da su predstavnici visokih učilišta koji se bave unutarnjom i/ili vanjskom komunikacijom izrazili potrebu za umrežavanjem, planira se ustrojavanje platforme komunikacijskih stručnjaka u visokom obrazovanju i održavanje sličnih radionica.

Mreža Euprio

Mreža Euprio okuplja stručnjake koji se bave komunikacijama, odnosima s javnošću i marketingom na visokim učilištima iz cijele Europe. Osnovana je 1986. godine uz potporu tadašnje Europske zajednice kako bi potaknula razmjenu ideja i iskustava među članovima, kako u području komunikacija, tako i u području visokog obrazovanja. Broji više od 750 članica i članova iz 25 europskih zemalja, a od 2016. godine, u rad mreže uključeni su i AZVO te Sveučilište u Zagrebu.

 

komunikacija3
J.Havranek
M.Witowski P.Helbing P.C.Scioli
Majda Tafra Vlahović
Paul Helbing
komunikacija2