Skoči do sadržaja

European Association of Higher Education Institutions (EURASHE) sudjeluje 24. i 25. svibnja 2018. godine na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu te su, za tu prigodu, pripremili izjavu sa preporukama upućenu donositeljima javnih politika.
EURASHE se u navedenom dokumentu zalaže za:
– jačanje podrške regionalnom angažmanu,
– promicanje cjeloživotnog učenja,
– prepoznavanje tzv. short cycle studija,
– podupiranje inovacija u učenju i poučavanju,
– prepoznavanje uloge učenja i podučavanja,
– poštivanje i promicanje raznolikosti u visokom obrazovanju.

EURASHE je europsko, neprofitno, međunarodno udruženje visokih učilišta koja izvode stručno orijentirane studijske programe sa sjedištem u Briselu i predstavlja oko 1400 visokih učilišta iz 40-tak zemalja.
Više informacija potražite ovdje.

EURASHE logo