Skoči do sadržaja

Na temelju članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17, 47/18), te na temelju točke II., stavka 1. podtočke 6. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“ 70/16),  ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, raspisuje Javni natječaj za radno mjesto I. vrste – rukovoditelj Odsjeka u  Središnjem prijavnom uredu, Odsjek za obradu dokumentacije, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta, s punim radnim vremenom, uz ugovaranje obveznog probnog rada u trajanju od jednog (1) mjeseca.

Tekst natječaja