Skoči do sadržaja

Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) objavila je izvještaj je pod nazivom Considerations for quality assurance of e-learning provision. Izvještaj je rezultat rada ENQA-ine radne skupine VIII za osiguravanje kvalitete i online učenje, čiji je član i predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Ivan Bišćan.

Rad grupe motiviran je izazovima koje donose novi, netradicionalni oblici učenja, poput e-učenja te promišljanjima o primjerenim načinima vrednovanja takvih studijskih programa. U skladu s tim, izvještaj sadrži preporuke za agencije u pogledu korištenja tradicionalnih metoda osiguravanja kvalitete u netradicionalnim oblicima učenja i poučavanja te za visoka učilišta u Europskom prostoru visokog obrazovanja u pogledu pripreme takvih programa.

enqars