Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu proveli su istraživanje na razini Hrvatske na populaciji diplomiranih studenata u okviru projekta Eurograduate. Istraživanje se provodilo od 10. listopada do 14. prosinca 2018..

Cilj ovog projekta je od osoba sa završenim visokim obrazovanjem prikupiti informacije o njihovu iskustvu u visokom obrazovanju i prelasku u svijet rada. Istraživanje koordinira konzorcij šest europskih istraživačkih instituta, a provode ga nacionalni timovi u osam europskih zemalja: Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj, Litvi, Malti, Norveškoj i Hrvatskoj. Projekt Eurograduate omogućit će usporedbu radnih i životnih uvjeta diplomanata u različitim zemljama.

Anketom su obuhvaćene generacije diplomiranih studenata koje su studij završile u akademskim godinama 2012./2013. i 2016./2017., odnosno jednu i pet godina nakon završetka studija.

Osobni podaci koji se prikupljaju i dalje obrađuju kontekstualni su i potrebni za smislenu analizu rezultata ankete. Uključuju podatke o spolu, datumu i mjestu rođenja, materinjem jeziku, socioekonomskoj pozadini, obrazovanju, profesionalnom iskustvu, trenutačnom zaposlenju i obiteljskom statusu, mjestu boravka i prethodnim geografskim mobilnostima te mišljenja o relevantnim temama kao što je primjenjivost vještina stečenih u tercijarnom obrazovanju.

Projekt će rezultirati objavom komparativnog izvješća za sve zemlje uključene u istraživanje, a za svaku će zemlju biti objavljen i zaseban izvještaj.

Projekt Eurograduate sufinanciran je iz programa Erasmus+ Europske unije.

eurograduate