Skoči do sadržaja

Rezultati istraživanja o zapošljivosti diplomiranih studenata u Hrvatskoj predstavljeni su u ponedjeljak 3. prosinca 2018. godine u Zagrebu. Istraživanje je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o nacionalnom istraživanju zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2015./2016. Ovim istraživanjem Hrvatska, po uzoru na druge europske zemlje, uvodi praksu sustavnog prikupljanja podataka korisnih samim visokim učilištima, studentima i učenicima, poslodavcima, donositeljima politika i široj javnosti. Rezultate su predstavile dr. sc. Katarina Pažur Aničić i prof. dr. sc. Diana Šimić s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a objavljeni su u publikaciji pod nazivom Što nakon diplome?.

Događanje je otvorila ravnateljica AZVO-a prof. dr. sc. Jasmina Havranek koja je istaknula da se zapošljivost mladih danas nedvojbeno nameće kao prioritetna zadaća socijalne i gospodarske politike u Hrvatskoj te da je sustavno praćenje zapošljivosti važan doprinos rješavanju izazova s kojima se suočava hrvatsko društvo.

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak naglasila je važnost podrške relevantnih tijela u cilju kontinuiranog praćenja zapošljivosti. Dodala je da podaci prikupljeni na ovaj način mogu biti dobro polazište za utemeljeno donošenje odluka i planova u sektoru visokog obrazovanja i gospodarstva.

U sklopu predstavljanja rezultata istraživanja održan je i okrugli stol na temu Sustavno praćenje zapošljivosti u službi povezivanja obrazovanja i gospodarstva na kojem su, uz autorice istraživanja dr. sc. Katarinu Pažur Aničić i prof. dr. sc. Dianu Šimić, sudjelovali stručnjaci iz područja visokog obrazovanja te predstavnici poslodavaca i studenata: prof. dr. sc. Ivan Rimac s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Darko Huljenić iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla d. d., gđa Jasminka Martinović iz Hrvatske udruge poslodavaca, gđa Kristina Alerić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gđa Vladimira Ivanković Bradić iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava te g. Dominik Ivkošić, predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola. Raspravu je moderirao dr. sc. Teo Matković.

Događanje je okupilo više od stotinu sudionika: predstavnike Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva gospodarstva, Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predstavnike visokih učilišta, gospodarstvenike i studente.

Zaključci istraživanja:

 • U istraživanju je sudjelovao/sudjelovala 7201 student/studentica koji/koja je diplomirao/diplomirala u akademskoj godini 2015./2016.
 • 48,4 % ispitanika završilo je preddiplomski, a 51,3 % diplomski studij.
 • 46,2 % ispitanika nije imalo obvezatnu stručnu praksu u sklopu studijskog programa.
 • Šest mjeseci nakon završetka studija, zaposleno je bilo 78 % studenata.
 • Godinu dana nakon završetka studija, zaposleno je bilo 85,6 % studenata.
 • Najveći broj ispitanika (34,1 %) zaposleno je na mjeri stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 • 56 % ispitanika prvi je posao pronašlo u privatnom sektoru.
 • 78,2 % ispitanika zaposlenje je pronašlo u struci.
 • Nezaposleni kao glavni razlog svoje nezaposlenosti navode nedovoljnu ponudu poslova u struci.
 • Najčešća (25 %) je strategija pronalaska prvog zaposlenja preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dok se 18,6 % ispitanika samoinicijativno javilo poslodavcu.
 • Ispitanici su prvo zaposlenje ocijenili prosječnom ocjenom 3,72.
 • Najveći broj ispitanika (46,4 %) ima plaću između 3500 i 5000 kuna.

Velik broj ispitanika nije imao priliku koristiti usluge službi za podršku studentima i razvoj karijera na visokim učilištima.

Publikacija “Što nakon diplome?”

snd
1 prof. dr. sc. Blaženka Divjak prof. dr. sc. Jasmina Havranek
dr. sc. Katarina Pažur Aničić FOI
Okrugli stol Sustavno praćenje zapošljivosti u službi povezivanja obrazovanja i tržišta rada
Predstavljanje rezultata istraživanja o zapošljivosti diplomanada
Predstavljanje rezultata istraživanja o zapošljivosti
prof. dr. sc. Ivan Rimac prof. dr. sc. Diana Šimić

Istraživanje je provedeno u okviru projekta SKAZVO – Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja koji AZVO provodi u svrhu razvoja novog modela sustava vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, a vrijednost mu je 20.391.217,54 kuna, od čega je 85 % izravna dodjela AZVO-u iz Europskoga socijalnog fonda.

Ovaj dokument odražava isključivo stajalište autora i Europska komisija ne može se smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.