Skoči do sadržaja

U sklopu studijskog posjeta Hrvatskoj, Agenciju za znanost i visoko obrazovanje posjetili su predstavnici ministarstava Republike Azerbejdžana nadležnih za obrazovanje i rad te predstavnici agencije za strukovno obrazovanje i instituta za obrazovanje.

Na sastanku s predstavnicima razgovaralo se o osiguravanju kvalitete, učinkovitoj primjeni nacionalnog kvalifikacijskog okvira i aktivnostima AZVO-a.

Posjet je organiziran u sklopu projekta Support to Implementation of National Qualification Framework in Azerbaijan koji je financiran sredstvima Europske unije, a cilj mu je unaprijediti kvalitetu i relevantnost obrazovanja u Azerbejdžanu kroz potporu ekonomskoj diverzifikaciji, stvaranje prilika za cjeloživotno učenje i ispunjavanje ciljeva strategije razvoja obrazovanja u skladu s dobrom europskom i međunarodnom praksom.

azerbej 1
azerbej 2
azerbej 3
azerbej 4