Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci u okviru međunarodnog projekta “Modernity, Education and Human Rights – MEHR” financiranog iz ERASMUS+ programa organizirali su nacionalnu radionicu i međunarodnu konferenciju koje su se pod naslovom “Human Rights, Children’s Rights and Participation and Active Citizenship as Learning Outcomes of Higher Education Study Programmes” održale 21. i 22. siječnja 2019. godine na Sveučilištu u Rijeci.

Cilj je projekta MEHR unaprijediti uključenost ljudskih prava kao sadržaja u studijske programe te, također, unaprijediti metodologiju vanjskog vrednovanja i samovrednovanja ishoda učenja koja provode različiti dionici u sustavu visokog obrazovanja, odnosno agencije za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, uprave visokih učilišta, nastavnici te studenti.

Nositelj je projekta MEHR Švedska agencija za visoko obrazovanje (Swedish Higher Education Authority – UKÄ) sa Sveučilištem Karolinska (Karolinska Institutet) i Europskom studentskom unijom (European Students’ Union  ESU), Agencija za vrednovanje i akreditaciju (Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education – A3ES) iz Portugala sa Sveučilištem u Lisabonu te hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Uključenost se ljudskih prava u ishode učenja u projektu promatra unutar triju tema: rodno nasilje (zaduženje švedskog dijela projektnog tima), zatim migracije/integracija/interkulturno obrazovanje (projektni partneri iz Portugala) te ljudska prava, dječja prava i participacija te djeca/učenici kao aktivni građani (hrvatski dio projektnog tima).

Projektno istraživanje (anketa) Agencije za znanost i visoko obrazovanje bilo je usmjereno prema visokim učilištima koja izvode odgojiteljske, učiteljske, pedagoške studijske programe te studijske programe socijalnog rada kako bi se istražila uključenost ishoda učenja iz ljudskih, dječjih prava i participacije te aktivnog građanstva u navedenim programima.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci anketu je proveo s nastavnicima visokih učilišta koji su u istraživanom području prepoznati kao primjeri dobre prakse. Rezultati obiju anketa dio su obuhvatnog izvješća (https://mehr.azvo.hr/rezultati) o kojem se raspravljalo i tijekom ovih događanja u Rijeci.

Nacionalna radionica održana 21. siječnja 2019. godine https://mehr.azvo.hr/dogadanja/nacionalna-radionica bila je prvenstveno namijenjena dionicima u sustavu odgoja i obrazovanja, odnosno predstavnicima visokih učilišta, studijskih programa te predstavnicima zanimanja u fokusu ovoga istraživanja. Cilj je radionice bio unaprijediti uključenost i kvalitetu (ishoda učenja) ljudskih prava, dječjih prava i participacije te djece/učenika kao aktivnih građana kao sadržaja studijskih programa, odnosno odgojno-obrazovnih sadržaja u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju.

Međunarodna konferencija održana 22. siječnja 2019. godine https://mehr.azvo.hr/dogadanja/medunarodna-konferencija imala je nekoliko ključnih tema, prije svega predstavljeni su do sada ostvareni rezultati projekta MEHR, rezultati istraživanja provedenog u Hrvatskoj s pregledom konteksta obrazovanja o ljudskim pravima u Hrvatskoj, kao i neke preporuke za buduće prakse i politike. Predstavljeni su različiti pogledi i perspektive na trenutno stanje obrazovanja o ljudskim pravima – istraživači, nevladine organizacije, civilne inicijative, nastavnici, odgajatelji, stručnjaci za razvoj kurikula te djelatnici u zajednici i savjetnici. Znanstvenici i stručnjaci koji se bave ljudskim pravima u “obrazovanju za život” dali su prijedloge za pružanje podrške drugim odjelima i visokim učilištima pri uvođenju ishoda učenja o ljudskim pravima u studijske programe. Također je predstavljen sveobuhvatni pristup ljudskim pravima i interkulturalnosti – od nacionalnih do međunarodnih okvira, od treninga do same prakse, od obrazovanja do života te od teorije do stvarne politike.

Naposljetku, hrvatski predstavnici projektnog tima zajedno su s inozemnim partnerima na projektu MEHR razmotrili obrađene konferencijske teme, rezultate provedenih rasprava te naučene lekcije kao vrijedan doprinos dovršenju hrvatskog Izvješća i planiranju budućih aktivnosti.

Više informacija o projektu MEHR dostupno je putem poveznice https://mehr.azvo.hr/ .

3 MEHR 22.1.2019
6 MEHR 22.1.2019
9 MEHR 22.1.2019
10 MEHR 22.1.2019