Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavila je Godišnje izvješće za 2018. i Plan aktivnosti za 2019. godinu.

U protekloj je godini:

 • primijenjen novi model reakreditacije
 • objavljen Vodič za članove stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija
 • postupak pokusne reakreditacije proveden je na sedam visokih učilišta
 • postupak reakreditacije proveden je na 21 visokom učilištu
 • provedena vrednovanja 16 doktorskih studijskih programa na deset visokih učilišta
 • zaprimljeno je i riješeno sedam zahtjeva za inicijalnu akreditaciju znanstvene djelatnosti
 • proveden je pokusni postupak vanjske prosudbe na trima visokim učilištima
 • održana su dva sastanka mreže CroQAnet
 • održano je sedam sjednica područnih znanstvenih vijeća
 • održano je 111 sjednica matičnih odbora na kojima je doneseno ukupno 1519 odluka
 • matična su povjerenstva održala 28 sjednica na kojima su donesena 344 pozitivna mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupcima izbora u nastavna zvanja
 • 26 918 kandidata ostvarilo je pravo upisa na neki od studijskih programa visokih učilišta u RH u ljetnom upisnom roku, dok je u jesenskom upisnom roku pravo upisa ostvarilo 4453 kandidata
 • predstavljeni su rezultati istraživanja o zapošljivosti diplomiranih studenata koji su diplomirali akademske godine 2015./2016.
 • omogućena je nova usluga e-Razmjena studentskih ocjena na portalu e-Građani
 • održana je konferencija Budućnost visokog obrazovanja: osiguravanje kvalitete kao pokretač promjena
 • Nacionalni ENIC/NARIC ured u potpunosti je priznao 1762 inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu pristupa tržištu rada
 • AZVO je sudjelovao kao nositelj ili partner na deset međunarodnih projekata
 • u sklopu projekta SKAZVO proveden je ciklus radionica Karijeriranje namijenjenih karijernim savjetnicima na visokim učilištima
 • u sklopu projekta HRMinHEI izrađen je online alat za samovrednovanje i analizu funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima.

Izvješće možete preuzeti na poveznici.

AZVO GO 2018