Skoči do sadržaja

Ravnateljica AZVO-a prof. dr. sc. Jasmina Havranek i suradnici održali su sastanak s predsjednicima i predsjednicama komora iz područja biomedicine i zdravstva u ponedjeljak, 25. veljače 2019. godine.

Tema sastanka održanog u Agenciji bili su izazovi u priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u području biomedicine i zdravstva stečenih izvan Europske unije, a u svjetlu najavljenih izmjena i dopuna Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Cilj sastanka bio je poticanje daljnjeg osvještavanja odgovornih državnih i javnih autoriteta i institucija o problemu ostvarivanja prava na obavljanje regulirane profesije iz područja zdravstva i biomedicine u Hrvatskoj na temelju inozemne stručne kvalifikacije stečene u tzv. trećoj zemlji (izvan Europske unije), napose u zemljama u regiji.

Događanje je okupilo predstavnike Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore primalja i Hrvatske komore fizioterapeuta koji su izrazili zadovoljstvo inicijativom te potrebu za konstruktivnim dijalogom strukovnih udruženja i komora, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva gospodarstva, Rektorskog zbora, Vijeća veleučilišta i visokih škola, AZVO-a te ostalih dionika u cilju usuglašavanja stavova i kriterija o priznavanju stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u području biomedicine i zdravstva zbog važnosti koje ove profesije imaju za zdravlje i sigurnost građana Republike Hrvatske.

Uz neupitnu osviještenost svih sudionika sastanka o potrebama daljnjeg unapređenja sustava priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, odnosno nadopuna i izmjena postojećeg Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, koje su i planirane u idućem razdoblju, na sastanku je naglašena potreba da se pitanje ulaska na tržište rada u području zdravstva i biomedicine, odnosno pitanje provjere sadržaja i kvalitete kompetencija i znanja stečenih u trećim zemljama postavi na visokoj razini koja uključuje sva nadležna ministarstva, ali i predstavnike obrazovnog sustava i akademsku zajednicu.

biomed 1
biomed 2
biomed 3