Skoči do sadržaja

Međunarodna konferencija o europskim fondovima pod naslovom „Što nam donosi novo financijsko razdoblje 20212027 u EU fondovima? Učimo iz iskustva strateškog razvoja i provedbe EU projekata drugih zemalja članica EU“  održana je u Trakošćanu 6. i 7. ožujka 2019. godine. Na konferenciji je sudjelovao i predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Cilj je konferencije bio što bolje uključiti sadašnje i buduće korisnike europskih sredstava u proces planiranja i korištenja mogućnosti koje nude europski fondovi. Predstavljene su pripreme za novo financijsko razdoblje od 2021. do 2027., iskustva korištenja sredstava i projekata iskusnih korisnika iz drugih država članica te izazovi provedbe europskih projekata.

Govornici na konferenciji bili su Vittoria Alliata di Villafranca, ravnateljica Opće uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije, Florentina Ciocanel, zamjenica generalnog direktora, Ministarstvo europskih fondova Rumunjske, Aurelio Cecilio, voditelj Odjela za Hrvatsku, Bugarsku i Sloveniju, glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te mnogi drugi.

Konferencija Trakošćan