Skoči do sadržaja
Naziv ustanove nositelja2016/20172017/20182016/20172017/2018
izvanredniredovitiizvanredniredovitiizvanredniredovitiizvanredniredoviti
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu*171813%88%11%89%
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment1081848916437%63%35%65%
Europska poslovna škola Zagreb 1   100%  
Hrvatsko katoličko sveučilište13271923086516%84%21%79%
Libertas međunarodno sveučilište56870669989445%55%44%56%
Međimursko veleučilište u Čakovcu54849652748352%48%52%48%
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove* 1134790%100%5%95%
Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti135771384864%36%74%26%
RIT Croatia 519 600 100% 100%
RRiF Visoka škola za financijski menadžment149621114771%29%70%30%
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku5.32211.5525.04911.68832%68%30%70%
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli1.1582.5491.1262.72531%69%29%71%
Sveučilište Sjever2.1277652.11680174%26%73%27%
Sveučilište u Dubrovniku7121.1286631.12939%61%37%63%
Sveučilište u Rijeci4.16611.6374.24311.71326%74%27%73%
Sveučilište u Splitu5.10014.0724.91113.96727%73%26%74%
Sveučilište u Zadru1.6103.6831.7433.65530%70%32%68%
Sveučilište u Zagrebu9.99253.1199.81252.94616%84%16%84%
Tehničko veleučilište u Zagrebu1.4622.3561.4792.16838%62%41%59%
Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik”*3645594%96%8%92%
Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru41351042352545%55%45%55%
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu793357330219%81%19%81%
Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću25223619621352%48%48%52%
Veleučilište Baltazar, Zaprešić86368189060656%44%59%41%
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina6776726247%53%54%46%
Veleučilište u Bjelovaru  487255  66%34%
Veleučilište u Karlovcu6811.0274901.05340%60%32%68%
Veleučilište u Požegi56658051348049%51%52%48%
Veleučilište u Rijeci1.1431.0031.03490553%47%53%47%
Veleučilište u Slavonskom Brodu48553448953148%52%48%52%
Veleučilište u Šibeniku23579118082423%77%18%82%
Veleučilište Velika Gorica82092088992147%53%49%51%
Veleučilište VERN2871.4203291.33217%83%20%80%
Visoka policijska škola u Zagrebu32116632617566%34%65%35%
Visoka poslovna škola “Minerva”5115381477%23%73%27%
Visoka poslovna škola “PAR”3744464246%54%52%48%
Visoka poslovna škola “Zagreb”20317322618454%46%55%45%
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld291132910420%80%22%78%
Visoka škola tržišnih komunikacija “Agora”93513620%80%3%97%
Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje “Nikola Šubić Zrinski”220341983487%13%85%15%
Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu3791723118169%31%79%21%
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment4786674935%65%58%42%
Visoka škola za menadžment i dizajn “Aspira”11112913317346%54%43%57%
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici393643438210%90%8%92%
Visoka škola za sigurnost324 139 100% 100% 
Visoka tehnička škola, Bjelovar468236  66%34%  
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku23 240%60% 100%
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima20832816629439%61%36%64%
Visoko učilište “Effectus” – visoka škola za financije i pravo35024634923159%41%60%40%
Visoko učilište Algebra29044740354339%61%43%57%
Zagrebačka škola ekonomije i managementa836024652312%88%8%92%
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu1.7711.1202.0841.11661%39%65%35%
UKUPNO44.126116.23543.607116.03128%72%27%73%

*nisu akreditirani prema ZOK-u

Excel tablica