Skoči do sadržaja
Vrsta ustanove                  2016/2017             2017/2018                              2018/2019                          2019/2020                        2020/2021*        2021/2022**
izvanredniredovitiizvanredniredovitiizvanredniredoviti  izvanredniredoviti  izvanredniredoviti  izvanredniredoviti  
Sveučilište30.887100.04330.596100.46229.36599.44329.11397.11129.37299.64128.95399.705
Javna sveučilišta30.18798.50529.66398.62428.30197.29228.09894.80427.80296.18427.32196.468
Privatna sveučilišta7001.5389331.8381.0642.1511.0152.3071.5703.4571.6323.237
Veleučilište9.67212.08510.15511.77611.08611.16312.14811.34810.8949.30211.0079.184
Javna veleučilišta7.6358.9887.4888.6008.1768.2248.6158.6618.0058.0947.6598.035
Privatna veleučilišta2.0373.0972.6673.1762.9102.9393.5332.6872.8891.2083.3481.149
Visoka škola3.5674.1072.8563.7932.8844.0752.6793.9262.6333.7852.4903.555
Javne visoke škole568858526851535789489742426722366331
Privatne visoke škole2.9993.2492.3302.9422.3493.2862.1903.1842.2073.0632.1243.224
UKUPNO44.126116.23543.607116.03143.335114.68143.940112.38542.899112.72842.450112.444

 * u 2020./2021. osnovani Sveučilište u Slavonskom Brodu i Sveučilište VERN

  **u 2021./2022. osnovano Veleučilište u Virovitici

Screenshot 2021 12 21 112852

Excel tablica