Skoči do sadržaja
Naziv ustanove nositelja2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu*49%38%35%38%44%67%
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment62%66%69%66%54%66%
Europska poslovna škola Zagreb   100%  
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove*14%14%24%19%11%8%
Hrvatsko katoličko sveučilište74%70%82%80%78%75%
Libertas međunarodno sveučilište62%58%51%56%54%55%
Međimursko veleučilište u Čakovcu52%54%55%55%53%53%
Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb48%     
Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti20%4%13%17%20%16%
Poslovno veleučilište Zagreb     55%
RIT Croatia39%31%35%37%37%39%
RRiF Visoka škola za financijski menadžment69%62%69%70%69%73%
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku60%64%61%62%62%62%
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli72%74%75%69%71%68%
Sveučilište Sjever67%48%49%50%55%54%
Sveučilište u Dubrovniku51%50%53%55%58%55%
Sveučilište u Rijeci61%61%63%64%64%63%
Sveučilište u Splitu58%58%58%59%60%59%
Sveučilište u Zadru74%76%76%75%73%75%
Sveučilište u Zagrebu63%62%62%62%63%63%
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu55%48%50%   
Tehničko veleučilište u Zagrebu10%10%11%11%18%19%
Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik”**70%66%68%63%70% 
TV Akademija – Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu39%50%52%   
Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru62%53%61%62%62%63%
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu53%56%59%59%62%63%
Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću61%61%60%59%57%57%
Veleučilište Baltazar, Zaprešić 62%63%57%56%52%
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina27%23%25%25%30%33%
Veleučilište u Bjelovaru    33%34%
Veleučilište u Karlovcu34%38%39%41%39%39%
Veleučilište u Požegi63%63%66%65%65%67%
Veleučilište u Rijeci44%43%46%45%46%46%
Veleučilište u Slavonskom Brodu53%54%55%49%45%47%
Veleučilište u Šibeniku60%56%60%57%55%58%
Veleučilište u Varaždinu35%     
Veleučilište Velika Gorica33%24%23%25%26%25%
Veleučilište VERN46%51%48%45%50%48%
Visoka policijska škola u Zagrebu20%25%27%28%29%35%
Visoka poslovna škola “Libertas”51%44%50%   
Visoka poslovna škola “Minerva”34%26%25%27%27%19%
Visoka poslovna škola “PAR”45%45%45%54%49%53%
Visoka poslovna škola “Zagreb”59%57%54%60%58% 
Visoka poslovna škola s pravom javnosti, Višnjan53%57%    
Visoka škola Ivanić-grad (u osnivanju)     65%
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld55%50%61%56%58%46%
Visoka škola Securus, Pula (u osnivanju)     2%
Visoka škola tržišnih komunikacija “Agora”59%48%49%49%41% 
Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje “Nikola Šubić Zrinski”46%55%56%66%47%47%
Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu13%11%12%11%8%9%
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment37%34%33%30%28%28%
Visoka škola za menadžment i dizajn “Aspira”15%17%32%42%25%29%
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici64%66%67%58%59%48%
Visoka škola za odnose s javnošću i studija medija “Kairos”78%     
Visoka škola za poslovanje i upravljanje, Zaprešić58%     
Visoka škola za sigurnost22%27%22%23%18% 
Visoka tehnička škola, Bjelovar44%42%43%43%  
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku 56%50%60%100%54%
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima44%48%48%52%61%55%
Visoko učilište “Effectus” – visoka škola za financije i pravo57%63%57%61%59%62%
Visoko učilište Algebra12%11%24%24%25%32%
Zagrebačka škola ekonomije i managementa48%60%51%54%53%54%
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu82%78%80%81%75%81%
Ukupno60%60%60%61%61%60%

*nisu akreditirani prema ZOK-u

**od 2018./2019. ustanova ima status Sveučilišnog centra Sveučilišta u Zagrebu

Excel tablica