Skoči do sadržaja
Vrsta ustanove2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/2021*2021/2022**
Sveučilište62%62%63%63%63%63%57%57%59%
Javna sveučilišta62%63%62%63%63%63%57%57%59%
Privatna sveučilišta62%59%71%64%61%62%56%56%54%
Veleučilište48%48%50%48%48%49%50%49%49%
Javna veleučilišta51%50%53%51%50%52%53%52%51%
Privatna veleučilišta38%41%41%40%43%42%44%42%43%
Visoka škola45%43%44%46%43%41%43%45%45%
Javne visoke škole43%47%50%49%53%47%45%44%41%
Privatne visoke škole45%43%44%45%42%40%43%45%46%
UKUPNO60%60%60%61%61%60%56%56%57%

* u 2020./2021. osnovani Sveučilište u Slavonskom Brodu i Sveučilište VERN

**u 2021./2022. osnovano Veleučilište u Virovitici

Screenshot 2021 12 21 153223

Excel tablica