Skoči do sadržaja
Naziv ustanove nositelja i izvođača2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019
Javne visoke škole1.5521.4241.3521.4261.3771.364
Visoka policijska škola u Zagrebu540470481487501514
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici437389346403416418
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima575565525536460392
Visoka škola Ivanić-grad (u osnivanju)     40
Privatne visoke škole9.1085.9366.6076.2485.2725.595
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment116200261292253347
Europska poslovna škola Zagreb   1  
Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb21     
Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti217140189212186205
RIT Croatia350379514519600680
RRiF Visoka škola za financijski menadžment62102159211158147
TV Akademija – Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu181614   
Visoka poslovna škola “Libertas”680752769   
Visoka poslovna škola “Minerva”978265665237
Visoka poslovna škola “PAR”738683818890
Visoka poslovna škola “Zagreb”341293314376410 
Visoka poslovna škola s pravom javnosti, Višnjan6593    
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld8750165142133133
Visoka škola tržišnih komunikacija “Agora”8362494437 
Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje “Nikola Šubić Zrinski”113113174254232245
Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu542544428551392543
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment100105140133116101
Visoka škola za menadžment i dizajn “Aspira”100140160240306478
Visoka škola za odnose s javnošću i studija medija “Kairos”97     
Visoka škola za poslovanje i upravljanje, Zaprešić3.233     
Visoka škola za sigurnost527409419324139 
Visoka tehnička škola, Bjelovar668667692704  
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku 27125217
Visoko učilište “Effectus” – visoka škola za financije i pravo272435551596580580
Visoko učilište Algebra2404895907379461.161
Zagrebačka škola ekonomije i managementa894654762685569766
Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik”**8370776764 
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu*292820896
Visoka škola Securus, Pula (u osnivanju)     59
Javna veleučilišta19.34618.07417.10016.62316.08816.400
Međimursko veleučilište u Čakovcu8961.0601.0511.0441.010910
Tehničko veleučilište u Zagrebu4.1393.9973.8133.8183.6473.895
Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru941877878923948853
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu468460455414375289
Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću429505499488409330
Veleučilište u Karlovcu1.9091.8851.7301.7081.5431.366
Veleučilište u Požegi1.5291.3761.2411.146993892
Veleučilište u Rijeci2.9892.7452.3122.1461.9391.798
Veleučilište u Slavonskom Brodu9901.0621.0191.0191.0201.043
Veleučilište u Šibeniku1.0521.1031.0991.0261.004812
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu4.0043.0043.0032.8913.2004.212
Privatna veleučilišta5.1195.0525.1245.1345.8435.849
Veleučilište Baltazar, Zaprešić 1.7381.6521.5441.4961.392
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina183170159143134125
Veleučilište u Bjelovaru    742736
Veleučilište u Varaždinu2.495     
Veleučilište Velika Gorica8961.5521.6251.7401.8101.734
Veleučilište VERN1.5451.5921.6881.7071.6611.468
Poslovno veleučilište Zagreb     394
Javna sveučilišta17.18618.25217.66117.74117.77116.323
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku2.5602.1571.9531.9731.939938
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli432426412470562564
Sveučilište Sjever922.3012.2432.2312.2162.401
Sveučilište u Dubrovniku124168183235252285
Sveučilište u Rijeci1.8541.8361.8611.8951.8921.670
Sveučilište u Splitu6.2106.0185.7815.6735.5605.236
Sveučilište u Zadru375277149384953
Sveučilište u Zagrebu5.5395.0695.0795.2265.3015.176
Privatno sveučilište   9139521.013
Libertas međunarodno sveučilište   9139521.013
UKUPNO52.31148.73847.84448.08547.30346.544

*nisu akreditirani prema ZOK-u
**od 2018./2019. ustanova ima status Sveučilišnog centra Sveučilišta u Zagrebu

Excel tablica